मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
घरी कोण नसताना पत्नी भावा सोबत करत होती अ’श्ली’ल चा’ळे..पत्नीला या अ’व’स्थे’त पाहून पतीने केले असे काही..जाणून आपले हो’श उ’ड’ती’ल..

कानपूर जिल्ह्यात नुकतेच दु’हे’री ह-त्येचे प्रकरण समोर आले आहे. दु’हे’री खु-नाची ही घ’टना रामपूर गावची आहे. ज्याने हे खू-न घडवून आणला त्या आ-रोपीने स्वतः पो लिसांना फोन करून या ह-त्येची माहिती दिली आहे. यानंतर पो-लिसांनी घ’टनास्थ’ळी पोहचुन आ-रोपीला लगेच अ’ट’क केली.

या घ’टनेत ठा’र झालेल्यांमध्ये एक महिला आणि एक पुरुषाचा समावेश होता. पो लिसांनी या घ’टनेची लगेच द’ख’ल घेऊन या दोघांचेही मृ’तदे’ह पो’स्ट’मा’र्ट’म साठी पाठवले.

अशा प्रकारे केला खू-न:- या महिलेवर आणि त’रुणावर चा’कूने गं’भी’र वा’र करण्यात आले होते. या महिलेचा प्रि’यकर हा आ-रोपीचा मावस भाऊच होता. आ-रोपी दा’रूच्या न’शे’त होता. यामुळेच त्याचे खू-न करण्याचे धा’ड’स झाले आणि त्याने एका मागोमाग दोन खू-न केले.

शे’जा’र’चे लोक मा’र’त होते टो’म’णे:- या खु’नातील आ-रोपी राजेश कुरील याच्या पत्नीचे दुसऱ्या सोबत प्रे’मसं-बंध होते. यामुळेच या पती-पत्नीमध्ये सारखे भां’ड’ण होत होते. शे’जा’र’चे लोकही यावरून राजेशला सारखे टो’म’णे मा’र’त असत.

आणि एकेदिवशी रात्री राजेशने आपली पत्नी व तिचा प्रि’यकराला अ-श्ली’ल अ’व’स्थे’त खोलीत प’क’ड’ले. हे बघून राजेशचे हो’श उ’डा’ले आणि तो यामुळेच दा’रूच्या आ’हा’री गेला होता.

राजेशच्या पत्नीचे मावशीच्या मुलासोबत होते प्रे’मसं-बंध:- रामपूर गावात राहणाऱ्या राजेशचा ४ वर्षांपूर्वी सुनीताशी विवाह झाला होता. राजेश शेतात काम करून कु’टुंबाचा ख’र्च चालवत असे. राजेशच्या मावशीचा मुलगा नितेश हा देखील त्यांच्या घरात राहत असे.

काही दिवसांनी राजेशची पत्नी सुनीता ही नितेशच्या प्रे’मात प’डली. नितेश हा त्यांच्या घरी शिक्षणाच्या कारणामुळे राहत होता. दरम्यान याच काळात सुनीता आणि नितेशची मैत्री झाली. पण पुढे त्यांच्यात अ’नै’ति’क स-बं’ध बनू लागले.

घरातले लोक बाहेर कामाला गेल्यावर सुनिता आणि नितेश खोलीत अ’श्ली’ल कृ’त्ये करत असत. असेच एकेदिवशी राजेशने आपल्या पत्नीला नितेशसोबत अ’श्ली’ल अ’व’स्थे’त पाहिले आणि त्यामुळेच राजेशने धा’र’दा’र श’स्त्राने या दोघांवर त्यादिवशी ह-ल्ला केला व गं’भी’र’रि’त्या त्या दोघांचा त्याने खू-न केला.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.