मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
याच्या कमतरतेमुळे त्वचा काळी पडली जाते.. कोड रो’गही होतो.. जाणून घ्या कारणे, ल’क्षणे आणी उपाय..

मित्रांनो, व्हि’टॅ’मिन बी १२ श-रीरासाठी खूप महत्वाचे आहे. श-रीरात त्याच्या क’मत’रतेमुळे अनेक रो’ग होतात. म्हणूनच श-रीरात व्हि’टॅ’मिन बी १२ ची क’मत’रता येऊ देऊ नये हे खूप महत्वाचे आहे. श-रीरातील व्हि’टॅमि’न बी १२ ची कमतरता च’या’प’चय, डी एन ए सं’श्लेषण आणि लाल र’क्तपे’शींच्या निर्मितीवर परिणाम करते. एवढेच नाही तर म’ज्जासं’स्थेसाठी व्हि’टॅ’मिन बी १२ देखील आवश्यक आहे.

श-रीरात व्हिटॅमिन बी १२ च्या क’म’त’रतेची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी व्हि’टॅ’मिन बी १२ असलेले आहार न घेणे हे मुख्य कारण मानले जाते. या व्यतिरिक्त, व्हिटॅमिन बी १२ च्या कमतरतेमुळे अनेक प्रकारची ल क्ष णे दिसू लागतात. जर तुम्हाला खाली नमूद केलेली ल क्ष णे दिसली तर तुम्हाला समजले पाहिजे की तुमच्या श-रीरात व्हि’टॅ’मिन बी १२ ची क’मत’रता आहे.

१) हा’यप’रपि’ग्मेंटे’शन :- हा’यप’रपि’ग्मेंटे’शन मुळे श-रीरावर त्वचेचे डाग, ठिपके किंवा त्वचा काळी प’डणे सुरु होते. जर तुमच्या श-रीराचा कोणताही भाग काळा होऊ लागला किंवा चेहऱ्यावर काळे डाग पडले. तर समजून समजून घ्या की तुमच्यात व्हि’टॅ’मिन बी १२ ची क’मत’रता आहे. खरं तर, जेव्हा व्हि’टॅ’मिन बी १२ ची कमतरता असते.

तेव्हा त्वचा जास्त प्रमाणात मे’लेनि’न नावाचे रंगद्रव्य तयार करण्यास सुरवात करते. त्याच वेळी, वाढत्या वयामुळे किंवा जास्त सूर्यप्रकाशात असल्याने अनेकांना हा’यप’रपि’ग्मेंटे’शन हा रो’ग होतो. २) त्वचा रो’ग :- त्वचा रो’ग हा हा’यप’रपि’ग्मेंटे’शनच्या उलट आहे. या रो’गामुळे त्वचा रो’गात मे’लेनि’नची कमतरता असते. ज्यामुळे पांढरे डाग पडतात.

या स्थितीला त्वचा रो’ग म्हणतात. हा रो’ग मुख्यतः श-रीराच्या त्या भागांना प्रभावित करतो जे थेट सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात असतात. जसे की चेहरा, मान आणि हात. ३) केस ग ळ णे :- जेव्हा श-रीरात व्हि’टॅ’मिन बी १२ ची पुरेशी मात्रा असते तेव्हाच केसांची वाढ होते. त्याच वेळी, ज्या लोकांच्या श-रीरात व्हि’टॅ’मिन बी १२ ची कमतरता आहे. त्याचा थेट परिणाम त्या लोकांच्या केसांच्या वि’का’रा’वर होतो.

व्हि’टॅ’मिन बी १२ च्या क’मत’रतेमुळे केस ग’ळू लागतात आणि क’मकु’वत होतात. म्हणून, ज्यांचे के’स जास्त ग ळू लागतात त्यांनी समजून घेतले पाहिजे की त्यांच्या श-रीरात व्हि’टॅ’मिन बी १२ ची क म त’रता असू शकते. व्हि’टॅ’मिन बी १२ च्या क म त र’तेची इतर ल क्ष णे त्वचा हलकी पिवळसर होणे, जी’भ पिवळी किंवा लाल होणे, तोंडात व्र’ण असू शकतात.

त्याच वेळी, व्हि’टॅ’मिन बी १२ ची क म त’रता कशी दूर करावी ते खालीलप्रमाणे आहे. या गोष्टी खा :- १) व्हि’टॅमि’न बी १२ ची क’म’त’रता लाल मां’स, मासे, शेलफिश, शेंगदाणे, अं डी, बी’न्स आणि सुकामेवा खाल्ल्याने दूर होते. २) या व्यतिरिक्त, आपल्या आहारात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ जसे दूध, दही, चीज, ताक इत्यादींचा समावेश करा.

३) व्हि’टॅ’मिन बी -१२ लाल र’क्त पे’शींच्या निर्मितीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावते. र’क्तातील व्हि’टॅ’मिन बी -१२ च्या क म त र’तेमुळेही आर बी सींची संख्या कमी होते. परंतु, जे लोक नियमितपणे लोहयुक्त आणि वर नमूद केलेल्या गोष्टी खातात त्यांच्या श-रीरात व्हिटॅमिन बी -१२ ची क म त’रता नसते. तर मित्रांनो या गोष्टी लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.

टीप :- मित्रांनो हा लेख सर्वसामान्य माहितीच्या आधारे दिलेला आहे. कोणत्याही उपचारांपूर्वी डॉ’क्टरांचा सल्ला अवश्य घ्यावा. तसेच जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांना शेअर करा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.