मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
या ७ लोकांसाठी हळदीचे सेवन करणे म्हणजे वि’श खाल्याप्रमाणे आहे..आजच जाणून घ्या यामुळे तुमचे आ’जा’र वाढत आहेत..

मित्रांनो, हळदी हा भारतीय स्वयंपाकघरात सर्वात जास्त वापरला जाणारा मसाला पदार्थ आहे. अनेक लोक चांगल्या आरो’ग्यासाठी हळद देखील खातात. यात काहीही शंका नाही. मित्रांनो हळदीमध्ये अनेक चांगले गुण आहेत जे आरो’ग्यासाठी अत्येंत उपयोगी आणी चांगले आहेत. परंतु, त्याचा जास्त वापर आपल्या आरो’ग्यासाठी हा’निका’रक असू शकतो.

विशेषतः काही विशेष आरो’ग्य स्थितीतून जात असलेल्या लोकांनी हळदीचे सेवन करणे टाळावे. मित्रांनो या लोकांसाठी हळदीचे सेवन करणे खूप धो’क्याचे आहे. कदाचित यामुळे त्यांच्या मृ’त्यू देखील होऊ शकतो. मित्रांनो बऱ्याच लोकांना हे माहित नसते. आणी आपल्या घरामध्ये देखील नेहमी हळदीचे पदार्थ बनवले जातात. म्हणून मित्रांनो आज हे जाणून घ्याच.

कारण याच कारणामुळे तुमचे आरो’ग्य बिघडत जात आहे. या ७ लोकांनी तर खूप कळजी घ्यावी.. १) ग’र्भ’वती महिला :- ग रो द रपणात हळदीचा वापर कमी केला पाहिजे. त्याच्या उष्णतेमुळे, ग’र्भ’वती महिलांमध्ये र’क्तस्त्रा’व किंवा ग’र्भपा’त होण्याची शक्यता वाढते. म्हणून मित्रांनो जर तुमच्या कुटुंबामध्ये कोणी ग’र्भवती महिला असेल तर त्यांना हे समजून सांगा.

२) मधुमेहाचे रु’ग्ण :- ज्यांना मधुमेहाचा आ’जा’र आहे त्यांनीही हळद कमी खावी. हे रु’ग्ण र’क्त पातळ करण्यासाठी आणि र’क्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी औषधे घेत राहतात. म्हणून, जर हे लोक जास्त प्रमाणात हळद खाल्ले, तर त्यांच्या श-रीरातील र’क्तातील साखर खूप कमी होते. ही गोष्ट तुमचा जी’व घेऊ शकते. हे सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.

३) अ’श’क्तपणाचा रु’ग्ण :- अश’क्त’पणा असलेल्या रु’ग्णाने हळद कमी प्रमाणात खावी. ज्यांना र’क्ताची कम’तरता आहे त्यांनी हळद जास्त खाऊ नये. खरं तर, अश’क्त’पणा श-रीरातील लाल र’क्तपे’शींचे प्रमाण कमी करतो. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही हळद खाल्ली तर तुम्हाला लोहाची कम’तरता येईल. यामुळे अश’क्तपणा जास्तच वाढू शकतो.

४) का’वी’ळचे रु’ग्ण :- का’वीळ झाली तरी हळद खाणे टाळावे. यामुळे स्थिती अधिकच बिघडते. अशा लोकांनी यापासून लांबच रहावे. ५)  कि’ड’नी स्टो’न रु’ग्ण :- कि’ड’नी स्टो’न झाल्यास हळद खाऊ नका. विशेषत: पि’त्ताशयातील खडे असलेल्या व्यक्तींना हे खाणे  महाग असू शकते. या रु’ग्णांनी खूप कमी प्रमाणात हळदीचे सेवन करावे.

५) र’क्तस्त्रा’व किंवा र’क्तस्त्रा’व सं’बंधित रो’गाने ग्र’स्त रु’ग्ण :- उन्हाळ्यात अनेकांना नाकातून र’क्तस्त्रा’व होण्याची सम’स्या असते. त्याच वेळी, बर्‍याच लोकांना काही र’क्तस्त्रा’व वि’कार किंवा एपि स्टॅ क्सि स होतो. या सर्व परिस्थितीमध्ये हळद कमी प्रमाणात वापरली पाहिजे. वास्तविक हळदीमुळे र क्त गो’ठण्याची प्रक्रिया मंदावते.

६) जे जो’डपे मुलाचे नियोजन करत आहे :- हळद श-रीरातील टे’स्टो’स्टेरॉ’नची पातळी कमी करते. हे पुरुषांच्या शु क्रा णूंची संख्या देखील कमी करू शकते. म्हणूनच, जर तुम्ही बाळाची योजना करत असाल, तर हळदीचे सेवन कोणत्याही किंमतीत टाळा. आशा आहे की, तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल. तुम्ही कमी किंवा जास्त हळद घेण्याबाबत तुमच्या डॉ’क्टरांचा सल्ला घेऊ शकता.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.