मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
रात्री पत्नीला परमोच्च आनंद द्यायचा असेल.. तर पुरुषांनी या ५ गोष्टी जाणून घ्या.. प्रत्येक पुरुषाला माहित असणे गरजेचे आहे..

नमस्कार मित्रांनो तुमचे स्वागत आहे. मित्रांनो पुरुष असो किंवा स्त्री या दोघांनाही एकमेकांची गरज असते. त्या दोघांनीही एकमेकांना वेळ देणे खूप गरजेचे आहे. एकमेकांसोबत वेळ घालवल्याने प्रेम वाढते. तसेच तुमचे नाते घट्ट बनते. माणूस असो किंवा प्राणी प्रत्येक सजी’व गोष्टीला निरो’गी आणि आनंदी राहण्यासाठी काम जी’वन हे खूप महत्वाचे आहे,

पण आजच्या या धावपळीच्या जीवनात अनेक जोडप्याना या गोष्टीचे म’नापासून समाधान किंवा तो आनंद मिळत नाही, आणि यापाठीमागिल कारणे देखील अनेक आहेत, जसे कि आपले असणारे राहणीमा’न, आपला आहार, आपल्याला असणाऱ्या वा’ईट गोष्टीच्या सवयी. याचा सर्व परिणाम हा का म जी वनावर खूप मोठ्या प्रमाणत होत असतो,

तसेच भारतामध्ये एवढी लोकसंख्या आहे तरी सुद्धा अनेक लोक या गोष्टीकडे खूप सं कु चित आणि वि चि त्र विचारांनी बघतात. अशा गोष्टीमुळे आपल्याला बऱ्याच सम’स्या येऊ शकतात. पण त्या गोष्टीमुळेच आज तुम्ही आम्ही आहोत ही गोष्ट आपण कदाचित विसरलो आहे, याचे असणारे फा य दे, आनंद, याबद्दल आज कोणीच बोलत नाही. कारण जर आपण,

ही गोष्ट आपण नियमितपणे केली तर आपण दिवसभर खूप आनंदी रहाल. तो शब्द जरी उच्चारला कि लोक वेगळ्या नजरेने बघतात, पण आजच्या या रोजच्या जी वनात अनेक जोड’प्याना त्या गोष्टी मधून हवा तसा आनंद मिळत नाही आहे, आणि आज आम्ही तुम्हाला का म सु त्रामध्ये सांगितलेल्या अशा काही सहा गोष्टी सांगणार आहोत, ज्यामूळे आपल्या दोघांचे सुद्धा आयुष्य बदलून जाईल,

आणि आपण त्या गोष्टीचा पर र्मो च आनंद घ्याल. यामुळे तुमच्या जीवनात दुरावा देखील कमी होईल. व आपण ही गोष्ट दरदरोज कराल. तर मित्रांनो प्रत्येक जो’डप्याला हे माहित असणे खूप गरजेचे आहे. कारण तुमचे नाते सर्वात जास्त या क्रियेवर अवलंबून आहे. जर तुम्ही तुमच्या पत्नीला हा आनंद दररोज देत असाल तर पत्नी दुसऱ्या पुरुषाकडे कधीच पाहणार नाही.

१) सहवास :- आपण प्र ण य क्री डा करण्याआधी प्रत्येक पुरुषाने आपल्या जो’डीदाराला त्या गोष्टी साठी उ त्तेजित करणे खूप महत्वाचे असते, आणि का म सू त्रामध्ये सुद्धा हेच सांगितले गेले आहे, यासाठी आपल्याला जो’डीदारांसोबत अधिक वेळ घालवायचा आहे, त्या विषयी गप्पा मा रायच्या आहेत, आपल्या स्पर्शा ने वातावरण निर्मती करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे पुरुषांची असते.

२) ज ब रदस्ती :- आता आपल्यातील बरेच पुरुष या गोष्टीसाठी खूप ज ब रदस्ती करतात पण हे पूर्णपणे चु कीचे आहे, जर आपल्याला सुख, तो आनंद हवा असेल तर आपल्याला ज ब रदस्ती करून अजिबात चालणार नाही. यासाठी आपला जोडीदार तयार आहे का हे पाहणे खूप महत्वाचे आहे, तेव्हाच त्या गोष्टीचा आपण परर्मोच आनंद घेऊ शकता. दोघांनीही एकमेकांच्या इच्छेने हे कार्य केले पाहिजे.

३) पो जि शन :- आपण क्री डा करत असताना कोणत्या पो जिशनने करत आहे हे देखील खूप महत्वाचे आहे, आपण नेहमीच एका मार्गाने करत असाल तर आपल्याला अधिक आनंद मिळत नाही, त्यामुळे आपले का म जी वन रंजक बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या पो जि शनचा उपयोग करणे आपल्या दोघांना सुद्धा दीर्घ आनंद मिळवून देतो. यामुळे दोघांनाही उ त्ते ज ना मिळते.

४) निरो-गी जी वनशैली :- का म सूत्रात सांगितल्याप्रमाणे, जी व्यक्ती रोज योग्य आणि सकस आहार घेते, रोज व्यायाम करते तिच व्यक्ती किंवा तेच जो डपे हे या क्रि येचा सर्वात जास्त आनंद घेत असते, त्यामुळे आपण नेहमी आनंदित रहा, व्यायाम करा, सं तुलित आहार घ्या, योग्य झोप घ्या आणि आपली सं तुलित जी’वनशैली बनवा. यामुळे तुम्ही नेहमी फिट रहाल.

५) जो-डीदाराचा सन्मान करणे :- ही गोष्ट सर्वात महत्वाची आहे, आपण जो डीदार आहोत, दोघेही बरोबरीचे. कोणी श्रेष्ठ नाही की कोणी तुच्छ नाही अगदी समा न आहोत ह्या भावनेने आपल्या जो-डीदा’राशी वागणे खूप गरजेचे आहे. एकमेकांशी प्रेमा ने वागणे, एकमेकांचा आदर करणे, आपल्या जोडीदाराला स्वातंत्र्य देणं या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत तरच आपण काम जी वनाचा योग्य आणि परर्मोच आनंद घ्याल.

का म’सूत्रानुसार आपण निसर्गाच्या सानिध्यात अधिक आनंद घेऊ शकतो, ज्याठिकाणी गारवा असतो, ज्याठिकाणी गुलाबी हवा असते, शांतता असते, हिरवळ असते अशा ठिकाणी आपण अधिक आनंद घेतो. त्यामुळे स्फू र्ती वाढवण्याचा एक उत्तम उपाय म्हणजे निसर्गाच्या सानिध्यात राहणे. मित्रांनो तुम्हाला जर असे वातावरण मिळाले तर याचा नक्की आनंद घेऊन पहा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.