मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
श्रीकृष्ण आणी बलराम यांचा मृ’त्यू कधी आणी कशामुळे झाला.. मृ’त्यूनंतर त्यांच्या श-रीराचे काय झाले.. जाणून घ्या..

मित्रांनो, श्री कृष्ण हे भगवान विष्णूचे पूर्ण अवतार होते. महाभारतानुसार, श्री कृष्ण एक अतिशय शक्तिशाली अलौकिक यो’द्धा होते. आज आपण भागवत पुराण आणि महाभारताची दखल घेऊन हे जाणून घेणार आहोत की, श्रीकृष्ण आणि बलरामजी यांचा मृ’त्यू कसा झाला आणि त्यांच्या मृ’त्यूनंतर त्यांच्या श-रीराचे काय झाले.

बलराम जी यांचा मृ’त्यू कसा झाला? प्रद्युम्न, संभा आणि अनिरुद्ध यांच्या ह’त्ये नंतर, श्री कृष्ण त्याचा मोठा भाऊ बलरामाला भेटण्यासाठी बाहेर गेले. जे त्यावेळी जंगलाच्या बाह्य काठावर होते. बलराम जी समुद्रकिनार्यावर बसून, एकाग्र मनाने भगवंताचे चिंतन करीत, आ’त्म्याला स्वतःच्या रूपात स्थिर केले आणि मानवी श-रीर सोडले.

श्री कृष्णाने तिथे पाहिले की बलराम जी योग मुद्रा मध्ये लीन झाले आहेत आणि तेव्हाच त्यांच्या तोंडातून एक विशाल साप बाहेर आला, ज्याचे हजार डोके होते, ते पर्वताएवढे मोठे होते, श्री कृष्णाने तो साप समुद्रात जाताना पाहिले. अशा प्रकारे शेषनागाचे अवतार बलराम जी आपले श-रीर सोडून क्षीरसागरात गेले. श्री कृष्णाचा मृ’त्यू कसा झाला ?

बलरामाच्या प्राणाची आहुती दिल्यानंतर श्रीकृष्णांना माहित होते की आता सर्व काही संपले आहे. तो काही काळ जंगलात भटकला आणि मग तो एका पिंपळाच्या झाडाखाली गेला आणि शांतपणे तिथे बसला. त्या वेळी श्री कृष्णाने त्यांचे चतुर्भुज रूप धारण केले होते आणि अंधाराशि-वाय सर्व दिशांना प्रकाशमान करत होते. तेवढ्यात जरा नावाचा एक पक्षी तिथून जात होता.

त्याला दुरून कळले की श्री कृष्णाची लाल त’लवा हरणांच्या चेहऱ्यासारखी दिसले. त्याने त्याला खरे हरीण समजले आणि आपल्या बाणाने त्याला छे’दले, जेव्हा त्याने जवळ येऊ पहिले की हा चतुर्भुज पुरुष आहे. आता त्याने अ’परा’ध केला होता. म्हणून तो भी’तीने थरथर का’पू लागला आणि श्रीकृष्णाच्या पायावर डोके ठेवून जमिनीवर पडला.

त्याने श्रीकृष्णाला सांगितले की अरे मधुसूदन, मी हे पा’प नकळत केले आहे. कृपया माझा अ’परा’ध माफ करा किंवा मला आता तुम्ही ठा’र मा’रा. कारण मी पुन्हा तुमच्यासारख्या महापुरुषावर असा गु’न्हा करणार नाही. यावर श्रीकृष्णाने असे म्हटले की, घाबरू नको तु माझ्या मनाचे काम केले आहे. माझ्या परवानगीने तु त्या स्व’र्गात जा जिथे महान पुण्यवानांनी प्राप्त केले आहे.

यानंतर, श्रीकृष्णाचा सारथी दारुक तिथे पोहोचला, त्याला पाहून दारुकच्या हृ’दयात प्रेमाचा पूर आला आणि त्याच्या डोळ्यातून अ’श्रू वाहू लागले त्याने रथातून उडी मारली आणि त्याच्या पाया पडले. दारूकच्या समोरच, देवाचा गरुड ध्वज रथ, चिन्ह आणि घोड्यांसह आकाशात उडला. देवाची दैवी श’स्त्रेही त्याच्या मागे गेली.

हे सर्व पाहून दारुकच्या विस्मयाला काही मर्यादा नव्हती. मग श्रीकृष्णाने दारुकला द्वारकेला जायला सांगितले आणि तिथे, यदुवंशींचा परस्पर वि’नाश, भैया बलरामजींचा अं’तिम महिमा, त्यांना सांगा की आता तुम्ही लोकांनी द्वारकेत राहू नये, जर मी तिथे राहिलो नाही तर समुद्र त्यांना बुडवेल, म्हणून सर्व द्वारका रहिवाशांनी आपली संपत्ती, कुटुंब आणि पालकांसह इंद्रप्रस्थला जावे.

दारुक, ब्र’ह्माजी, शिव-पार्वती, इंद्र इत्यादी लोकपाल, महान ऋषी, यक्ष, रा’क्षस, अप्सराय किंवा मैत्रादी ब्रा’ह्मण इत्यादी भगवान श्रीकृष्ण निघून गेल्यानंतर परम निवासस्थानाकडे जाण्यासाठी उत्सुकतेने तेथे आले. आणि ते मोठ्या भक्तिभावाने परमेश्वरावर फुलांचा वर्षाव करत होते. श्री कृष्णला ब्रह्मा जी आणि देवतांना त्यांच्या विभूती रूपात पाहून,

त्यांनी त्यांचा आ’त्मा रूपात स्थापित केला आणि डोळे कमळासारखे बंद केले. श्रीकृष्णाच्या निघून गेल्याची बातमी ऐकल्यानंतर त्यांची पत्नी रुक्मिणी आणि जांबवती यांनी त्यांचे श-रीर सोडले आणि बलरामाची पत्नी रेवती यांनीही त्यांचे श-रीर सोडले. त्यानंतर अर्जुन सर्व लोकांना घेऊन द्वारकेहून परतला.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.