मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
आठवड्यातून कमीत कमी एवढ्या वेळी तरी से-क्स करावा ! तसेच टा-यमिंग वाढवणे यावर काय मत आहे डॉक्टरांचे..

नमस्कार मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत की  से- क्स टा-इमिंग वाढवण्या साठी पुरुष अनेक प्रयत्न करत असतात. तरी ही त्यांच्या से- क्स टाइ-मिंग मध्ये फारसा बदल होतं नाही. याला कं’टाळून ते स्वतःला एक प्रकारचा अशक्त किंवा कंटाळ वाणा सा’थीदार समजतात. त्यामुळे से- क्स टाय-मिंगशी सं बं धित काही माहिती जाणून घेतली पाहिजे.

मित्रानो यासाठी  योग्य उत्तर मि’ळे पर्यंत हे प्रश्न सुटणार नाही. म्हणूनच से- क्सो लॉ- जिस्ट डॉ. अर्जुन राज यांच्याशी या विषया वर संवाद साधला. त्यांनी या प्रश्नांची खालील प्रमाणे उत्तरे दिली आहेत: तुम्ही दिवसातून किंवा आठव ड्यातून किती वेळा से- क्स करता ? किती वेळ से- क्स करणे योग्य आहे ? से क्स टाइ-मिंग वाढवण्या साठी काय करावे ?

तर मित्रांनो  से -क्सचा वेळ वाढव’ण्या साठी घरगुती उपाय ? कोणत्या ऋ’तू मध्ये किती वेळा से- क्स करावा ?  डॉ.अर्जुन म्हणतात, महत्त्व सर्वत्र आहे. मग ते अन्न खाण्याची क्रिया असो किंवा से- क्स करण्याची प्रक्रिया असो. भारतीय पुरुष १ – २ मिनिटांत स्ख-लित होतात जे त्यांच्या से- क्स लाईफ साठी योग्य नाही. यामुळे स्त्रिया का-मो त्ते-जनाचा आनंद घेण्या पासून वं-चित राहतात. जर तुम्हाला तुमच्या पा’र्ट नरला आनंदी ठेवायचे असेल तर से- क्सची वेळ वाढवावी लागेल.

से -क्स स्टॅ मिना वा’ढवण्याच्या नादात पुरुष करतात या ५ चुका, तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे:- प्रश्न १ . आठवड्यातून किती वेळा से -क्स करणे योग्य मानले जाते? :- डॉ क्टर- से- क्स करणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, त्यामुळे ती प्रत्येक व्यक्तीवर आणि व्यक्तीच्या मनः स्थि’तीवर अवलंबून असते. पण आ-युर्वेद किंवा वै-द्यक शास्त्रात लिहिलेल्या गो’ष्टीं नुसार ऋ’तू नुसार बदल होतात. हे काही हंगामात कमी आणि काही वेळा जास्त केले जाऊ शकते.

प्रश्न २. कोणत्या ऋ’तू मध्ये किती वेळा से- क्स करणे योग्य आहे? :- डॉ- क्टर- उन्हाळ्यात १ – २  वेळा, हिवाळ्यात ४ – ५  वेळा आणि पाव साळ्यात ३ – ४  वेळा करता येते. जर तुमच्या श-रीराची शक्ती आणि जोडी दार यापेक्षा जास्त काही करायला तयार असेल तर हरकत नाही. होय, पण कधीही मजे-शीर लैं- गि कजी वनाचा आनंद घ्या.

प्रश्न ३. मी आठवड्या तून किती वेळा से- क्स केला पाहिजे ? :-डॉ क्टर- आता ही गोष्ट तुमच्या वयावरही अवलंबून आहे. तर जाणून घ्या तुमचे वय किती आहे. मग समजा तुम्ही २० वर्षांचे आहात, मग आठवड्या तून ३ – ४ वेळा करा. दररोज से- क्स करणे टाळा.

प्रश्न ४. से- क्सची वेळ किती अचूक आहे ? :- डॉ क्टर- प्रत्येकाला से- क्सचे टा-यमिं ग वाढवायचे असते कारण खूप कमी पुरुष त्यांच्या से -क्स टा-यमिंग बद्दल खुश असतात. तसे, महिलांनी का मोत्ते जनासाठी ८ – १० मिनिटे स- क्स करणे योग्य मानले जाते. त्यामुळे २ – ३  मिनिटांत स्ख लन होणाऱ्या पुरुषांनी वेळ किमान ८- १०  मिनिटां पर्यंत वाढवावा. ती वाढवणे ही काही मोठी गोष्ट नाही.

प्रश्न ५. से- क्सची वेळ वाढ’वण्याचे प्रभावी मार्ग कोणते आहेत ? :-डॉ क्टर- से- क्स टाय मिंग आणि से -क्स पॉ-वर यात खूप फरक आहे. पण हे समजून न घेता पुरुष बाजारातून से क्स टाय-मिंगचे औ षध घेणे सुरू करतात, जे फारसे प्रभावी ठरत नाही. त्यामुळे कारण समजून घेतल्या शिवाय औ षध घेऊ नका.

मित्रांनो तुम्हाला जर हि  माहिती आवडली असेल तर अवश्य शेयर करा. अजून तुम्हाला जे वाचायला आवडेल ते आम्हाला कमेंट मार्फत नक्कीच कळवा. वरील माहिती हि सर्व साधारण गृ’हीतांवर आधारित आहे तरी कोणतेही उपाय करण्याआधी आपण आपल्या डॉ’क्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.