मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
अकाल मृत्यू नंतर मिळते आ’त्म्याना अशी शिक्षा .. वाचून थरकाप उडेल पहा गरुड पुराण काय सांगते..

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो, आज आपण पाहणार आहोत की.. जसे आपण सर्व जाणतो की गरुड पुराणात मनुष्याच्या जन्म आणि मृत्यूचे रहस्य सांगितले गेले आहे. गरुड पुराणात असे सांगितले आहे की मृत्यू हा काळ आहे. प्रत्येक मनुष्याच्या जन्म-मृत्यूची वेळ ठरलेली असते, ती पूर्ण केल्यावरच मनुष्याला मोक्ष प्राप्त होतो आणि तो पुन्हा दुसरे शरीर धारण करतो. पण आता इथे प्रश्न पडतो की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू होतो तेव्हा त्या आत्म्याचे काय होते ? आणि अकाली मृत्यू कशाला म्हणतात ?

मित्रांनो, गरुड पुराणात सांगितले आहे की मानवी जीवनाची सात चक्रे ठरलेली आहेत आणि जर एखाद्या व्यक्तीने हे चक्र पूर्ण केले नाही, म्हणजेच ज्याला अकाली मृत्यू येतो त्याला मृत्यूनंतरही अनेक प्रकारचे त्रास सहन करावे लागतात. परंतु सर्वप्रथम हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की अकाली मृत्यू म्हणजे काय, म्हणजेच गरुड पुराणात अकाली मृत्यूच्या श्रेणीत कोणत्या प्रकारचा मृत्यू ठेवण्यात आला आहे.

मित्रांनो ग-रुड पुराणाच्या विहंगावलोकन अध्यायात असे सांगितले आहे की जर एखादा प्राणी भुकेने मरण पावला किंवा हिं-सक प्राण्याने मारला किंवा गळ्यात फास लटकून मृ-त्यू झाला किंवा ज्याचा विष आणि अग्नी इत्यादीमुळे मृत्यू झाला. पाण्यात बुडून किंवा स-र्पदंशामुळे मृ-त्यू पावला किंवा अपघाताने किंवा रोगामुळे मृत्यू पावला तर त्याचा अकाली मृ-त्यू होतो.पण मित्रांनो गरुड पुराणात आत्म-हत्या हा सर्वात निंदनीय आणि घृ-णास्पद अकाली मृत्यू आहे.

एवढेच नाही तर भगवान विष्णूंनी आत्म-हत्येला देवाचा अपमान केल्यासारखे गुन्हा म्हटले आहे. तसेच गरुड पुराणात वि-ष्णूने सांगितले आहे की, ज्या व्यक्तीचा किंवा जीवाचा मृ-त्यू नैसर्गिक आहे, तो तीन, दहा, तेरा किंवा चाळीस दिवसांत दुसरे शरीर धारण करतो, परंतु जो व्यक्ती आ-त्मह-त्येसारखा ज-घन्य अप-राध करतो, तो त्या जीवाचा आत्मा होतो. पृथ्वी. निसर्गाने सांगितलेले जीवनचक्र पूर्ण होईपर्यंत ती या जमिनीवर भटकत असते. अशा आ-त्म्याला स्वर्ग किंवा नरकही मिळत नाही. आ-त्म्याच्या या अवस्थेला अगती म्हणतात.

गरुड पुराणानुसार मृत्यूनंतर ४७ दिवसांपर्यंत आ-त्म्याचे काय होते?

मित्रांनो आणि भगिनीनो म्हणूनच गरुड पुराणात सांगितले आहे की, आ-त्महत्त्या करणारा आ-त्मा अकाली मृ-त्यू पावलेल्या सर्व आ-त्म्यांमध्ये सर्वात वेदनादायक स्थितीला पोहोचतो. आणि भूक, तहान, लैंगिक सुख, क्रोध, अपराध, लोभ, वासना इत्यादी सर्व इच्छां-च्या पूर्ततेसाठी, अकाली मृ-त्यू पावलेला आ-त्मा, भगवंताने सांगितलेले जीवनचक्र पूर्ण होईपर्यंत अंधारात भटकत असतो.

पण आता इथे प्रश्न पडतो की कोणत्याही प्राण्याचा अकाली मृत्यू का होतो, तर मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो की, याचे वर्णन गरुड पुराणातही केले आहे, ज्या-नुसार जेव्हा निर्मात्याने ठरवलेला मृ-त्यू जीवावर येतो, मग लवकरच तिला मृ-त्यूच्या जगापासून दूर नेत आहे. प्राचीन काळापासून वेदांबद्दल असे म्हटले जाते की मनुष्य शंभर वर्षे जगतो, परंतु निंद-नीय कृ-त्ये करणारा लवकरच नाश पावतो, जो वेदांच्या ज्ञानाअभावी वंशाचे सद्गुण पाळत नाही, जो कर्म सोडून देतो. आळशीपणामुळे जो नेहमी त्याग कर्मांचा आदर करतो, जो कोणत्याही घरात अन्न घेतो आणि जो स्त्रीशी आसक्त असतो, अशा पुरुषाचे आयुष्य अशा इतर मोठ्या दोषांमुळे कमी होते. अविश्वासी, अपवित्र, नास्तिक, मंगळाचा त्याग करणार्‍या, देशद्रोही, असत्य ब्राह्मणाचा मृत्यू दुष्काळात यमलोकात घेऊन जातो.

जो प्रजेचे रक्षण करत नाही, धार्मि-कतेपासून कनिष्ठ, क्रूर, व्य-सनी, मूर्ख, वेदांच्या अनुशासनापासून अ-लिप्त आणि प्रजापीडक क्षत्रिय यमाचे राज्य प्राप्त करतो. असे अपराधी ब्राह्मण आणि क्षत्रिय मृ-त्यूच्या अधीन होऊन यम-यातना भोगतात. जो स्वतःच्या कर्मांचा आणि सर्व मुख्य आचरणांचा त्याग करतो, त्यांचा त्याग करतो आणि इतरांच्या कार्यात तत्पर राहतो, तो निश्चितच अ-काली मृ-त्यू पावतो. आणि जो शूद्र द्विज-सेवेशिवाय इतर कर्म करतो तोही ठरलेल्या वेळेपूर्वी यमलोकात जातो. हे घडले आहे, अका-ली मृ-त्यू आणि त्यामुळे होणाऱ्या त्रासांबद्दल बोलूया, आता जाणून घेऊया अकाली मृत्यूनंतर कोणता आत्मा कोणत्या योनीत भटकत राहतो.

गरुड पुराणात सांगितले आहे की, ज्या पुरुषाला अकाली मृ-त्यू होतो, तो भूत, प्रेत, पिशाच, कु-ष्मांडा, ब्रह्म-राक्षस, बेताल किंवा क्षेत्रपाल योनीत फिरतो, जेव्हा स्त्रीला अकाली मृ-त्यू येतो, तेव्हा ती देखील असेच करते. ती योनीत फिरत राहते पण ती वेगवेगळ्या नावांनी ओळखली जाते. उदाहरणार्थ, एखादी तरुणी किंवा गर्भ-वती स्त्री अकाली मरण पावली तर ती डायन बनते, तर कुमारी मुलीचा अकाली मृ-त्यू झाल्यास तिला देवी योनीत भटकावे लागते.

या सर्वांशिवाय अकाली मृ-त्यूमुळे मृत आत्म्याच्या शांतीसाठी गरुड पुराणात अनेक प्रकारचे उपाय सांगण्यात आले आहेत. गरुड पुराणात असे सांगितले आहे की, अकाली मृत्यू पावलेल्या जीवांसाठी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी नदी किंवा तलावात तर्पण करावे, तसेच पिं-डदान किंवा स-त्कर्म किंवा गी-ता पठण यांसारखे दान करावे. मृत आत्म्याचे. हे काम किमान तीन वर्षे सुरू ठेवावे. त्याचबरोबर भुकेल्या ब्रा-ह्मणांना आणि मुलांनाही पाऊस आल्यावर अन्नदान करावे. जेणेकरून मृ-त आ-त्म्याला लवकरात लवकर मोक्ष मिळू शकेल.

तसे, अपघात, रोग किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे अकाली मृत्यू टाळण्यासाठी, आपण मनुष्याच्या नियंत्रणात नाही, परंतु आपण आत्महत्या रोखू शकतो. जेव्हा जेव्हा तुझ्या मनात येईल.

टीप:- वर दिलेली माहिती व उपाय हे सामाजिक आणि धा-र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध-श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा आमचा उद्देश नाही. यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेवू नये.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.