मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
हनिमूननंतर माझी बायको पूर्णपणे बदलली..! आता तर मला भीतीच वाटते की ..

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो मी एक वि’वाहित पुरुष आहे. मी माझ्या बायको सोबत खूप खुश होतो, पण आता तिच्या सव’यी मला त्रास देऊ लागल्या आहेत. खरं तर, ती मा’झ्यावर खूप बं धने घालते. ती माझ्यावर सतत लक्ष ठेवते इतकेच नाही तर तिच्या अनु प स्थि तीत मी कोणा’शीही बोलू शकत नाही. मला हे कसे सामोरे जावे हे समजत नाही.

प्रश्न: मी विवाहित पुरुष आहे. मी माझ्या प’त्नी सोबत प्रेम विवाह केला. ल’ग्ना आधी आम्ही ४ वर्षे एकमे कांना डेट केले, हा आमच्या आयुष्या तील स र्वोत्तम काळ होता. मी त्याच्यावर खूप आनंदी होतो, पण आता खरं सांगू तर मला त्याच्याबरोबर गु’दम रल्या सारखे वाटू लागले आहे.

कारण आमच्या ह-नि मून नंतर ती अचानक बदलली. त्याचे असे रूप मी याआधी पाहिले नव्हते. खरं तर ती मला माझ्या एं-गेज मेंट रिं’ग शिवाय घरा बाहेर पडू देत नव्हती. तिने लक्ष ठेवले मला कोणी बोलावले ? मी माझा दिवस कोणा बरोबर घालवत आहे?

माझी लेडी बॉस कशी दिसते ते रोज ती मला विचारत असते. तथापि, मी तुमच्या पासून लपवू इ’च्छित नाही की मी लग्नापूर्वी त्याच कंपनीत काम करत होतो जसे मी आता करतो. त्यामुळे बॉस शी माझे नाते कसे आहे हे तिला चांगलेच माहीत आहे.

पण यानंतरही ती रोज मा’झ्या वर सं’शय घेते. एवढेच नाही तर त्याच्या अनुपस्थितीत मी माझ्या चुलत बहि’णींशी बोलू शकत नाही. मी मॉ’ल मध्ये एखाद्या महिला मै’त्रिणीशी टक्कर दिली तर ती माझ्या व्हॉ’ट्सअॅपवर बघू लागते की मी तिच्याशी किती वेळा बोलतो. त्याने माझे सोशल मी’डिया चे पास वर्डही बदलले आहेत.

या सगळ्या गोष्टी बघून मला माझ्या वै’वाहिक जीवनात गु’दमर ल्यासारखे वाटू लागले आहे. या सर्व गोष्टी माझ्या आक लनाच्या पलीकडे होत आहेत. मी हे लग्न संपवू का? कारण ती आता तर्काच्या पलीकडे गेली आहे.

ए आय आर इ’न्स्टि ट्यूट ऑफ रिलायझेशन आणि ए’आय आर सेंटर ऑफ एन लाइट न मेंटचे संस्थापक रवी म्हण तात की ल’ग्न हे एक अतिशय नाजूक नाते आहे, जे पती-पत्नीने अतिशय हु’शारीने हा ताळले पाहिजे. तुम्ही नमूद के’ल्या प्रमाणे तुम्ही दो’घांनी ल’ग्ना आधी चार वर्षे एक’मेकांना डेट केले होते, त्या नंतर तुम्ही या नात्यात येण्याचा निर्णय घेतला.

अशा परिस्थितीत मी तुम्हाला सांगू इ’च्छितो की चांगल्या वि’वाहाचा आधार तुमच्या नात्याचा कालावधी अजिबात नसतो, जे निर्धा’रित मर्यादा ओ’लां ड ल्यावर सहज तोडता येते. लग्न हे प्रेम-विश्वास आणि एकमे कां वरील एकत्र ते वर आधारित आहे, जे या नात्यात येताच पती-प’त्नी मध्ये सुरू होते.

आपल्या पत्नीला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा : तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणे तुमची पत्नी तुमच्या वर खूप संशय घेते. अशा प’रि स्थितीत, त्यांच्या अशा वा’गण्या मागे खरे कारण आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्यांच्या मनात ते काय खात आहे? जेव्हा तुम्ही एखाद्या स्त्री शी मैत्री करता तेव्हा ती इतकी वेडी का होते?

इतकेच नाही तर मला तुम्हाला हे देखील विचारायचे आहे की, विवाहित नात्यात असताना तुम्ही काही चूक केली होती का, ज्यामुळे त्यांचा तुमच्यावरील विश्वास उडाला आहे. तुमच्या बाबतीत असे होत नसल्यास, तुमच्या वै’वा हिक जीवनात विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा. त्यांना असे वाटू द्या की तुम्ही त्यां’च्या वर पू’र्वी सारखे प्रेम केले नाही.

तुमचा मुद्दा त्यांना समजावून सांगा : तुमचे सर्व बोलणे ऐकून मी नक्कीच म्हणेन की तुमची पत्नी जे काही करत आहे ते अजिबात योग्य नाही. पण यानंतरही नातं वाचवण्यासाठी तुम्हाला पुढाकार घ्यावा लागतो. आपण त्यांना समजून घेतले पाहिजे. कारण कधी-कधी नात्यात वेळ न दिल्याने सं’श यही जागा घेतो. कदाचित तुमच्या नात्यातही हेच कारण असेल.

लग्नापूर्वी तुम्ही खूप वेळ एकत्र घालवला असेल. दुसरीकडे लग्नानंतर जबाबदारी वाढू लागली की तुम्ही त्यांना कमी वेळ द्यायला सुरुवात केली असेल. त्यामुळे आधी त्यांच्याशी बोला. त्यांच्यासोबत वेळ घालवा आणि त्यांना सांगा की जर तुम्ही तुमच्या महिला साथीदारांसोबत कुठेतरी जात असाल तर तुम्ही त्यांना स्वतःहून कळवा. त्यांच्यावर अशी शंका घेणे तुम्हाला अजिबात आवडत नाही. या निरोगी संभाषणानंतर तो तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकतो.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.