मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
कोंबडीच काळीज खाणाऱ्या ९९% लोकांना माहीत नाही ‘ही’ गोष्ट, खात असाल तर एकदा ‘हे’ वाचा…

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आज आपण पाहणार आहोत की जी लोक नॉ न व्हे ज खातात त्यांना हि गोष्ट माहित आहे की नाही. आजकाल अनेक लोक मां साहार करतात हे आपल्याला माहीतच आहे. तसेच हे आपल्या आ रोग्यासाठी उ पयुक्त देखील आहे. मां’ सा हा र केल्याने व्यक्तीच्या श रीराला मुबलक प्रमाणात प्रो टीन्स आणि व्हि टॅ मिन चा पुरवठा होत असतो. त्या मा नाने  शा काहार करणा ऱ्यां ची संख्या कमी आहे. कारण काहीजण हे शाकाहारी असून सुद्धा मां साहार करणारे असतात.

मित्रांनो तसे पाहायला गेल तर सगळ्यांना जव’ळजव’ळ  मां साहार करण्यास आवडतच असतो. त्यात जास्त करून अं डी, म टण, मा से, चि कन असे पदार्थ अतिशय आवडीने खातात. पण ह्या सगळ्यांपासून काही पदार्थ बनवण्याच्या पद्धती ह्या खूप वेगळ्या असून, जर आपल्या आ रो ग्याच्या आणि शा री रिक दृष्टीने त्याकडे बघितले असता, तर शाकाहारी पदार्थांपेक्षा मां साहार केल्याने भरपूर जी वनसत्त्वे आपल्याला मिळत असतात.

आपल्याकडचे अनेक लोक हे शाकाहारी असतात. त्यामुळे मां साहार खाणाऱ्या लोकांपेक्षा यांच्या आ रो ग्या बाबतच्या स मस्या भरपूर प्रमाणात असतात. सध्याच्या काळात व्हि टॅमिन आणि कॅ ल्शियमची भरपूर प्रमाणात आपल्याला आवश्यकता असते. आणि ते मिळवण्याचे एकमेव पर्याय म्हणून आपल्याकडे मां साहार जेवण उत्तम मा नले जाते. गेल्या काही काळात मा से, चि कन, म टण तसेच अं डी खाण्याचे प्रमाण देखील अधिक वाढले आहे.

मधे को रो नाच्या काळात बर्ड फ्लू हा  गं’भीर रो ग सर्वत्र पसरला होता. आणि त्यावेळी मां साहार करणे ही गोष्ट जवळ जवळ सर्वच लोकांनी टा’ळले आणि त्यासोबतच अनेकांनी चि कन खाण्याचे देखील टा’ळले. त्या वेळेस अनेक कों बड्यांना मा रून टा कत होते. लोकांचा खूप जास्त प्रमाणात गै रस’मज झाला, आणि त्यानंतर काही लोकांनी तर अक्षरशः कोंबड्या पुरून देखील टा कल्या.

मां साहार करणाऱ्या लोकांमध्ये तसं बघायला गेलं तर, त्या मधे चि कनची लोकप्रियता ही त्या मा नाने अधिक असते. चि कन मध्ये काही जास्त प्रमाणामधे प्रो टिन्स आढळून येतात. तसेच जे जिम करणारे असतात. त्यांना त्यांच्या डायट मधे सुद्धा चि कन खाण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण चि कन खाल्ल्याने वजन कमी करण्यामधे मदत होते

चि कन मधील काळीज खाल्ले तर, मोति बिंदूच्या स मस्येतून आपल्याला मुक्तता मिळण्यासाठी मदत होते. हे खाल्ल्याने आपल्याला फा यबर, आणि कॅल्शिअम, त्या बरोबरच व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन बी सुद्धा मिळत असते. जर कोणाला थ कवा जाणवत असेल तर, चिकनचे  का’ळीज खाणे हे यामधे फा’यद्याचे ठरते.

तसेच या का’ळीज मधे ट्रि प्टोफन हा घटक मुख्य करून आढळतो, ज्यामुळे ता ण त णाव दूर राहण्यासाठी खूप मदत. को लेस्ट्रॉल हा घटक व्यक्तीच्या श रीरासाठी अत्यंत घटक असा आहे. श रीरातील कोलेस्ट्रॉ लची मात्रा जर अधिक वाढली तर, आपले श रीर  हे अनेक आ जा रांनी ग्र स्त होते आणि त्या सोबतच व्यक्तीच्या जी वाला पण धो का निर्माण होत असतो. परंतु चिकन खाल्ल्याने हा धो का कमी होतो.

तसेच लिन मिट म्हणून देखील चि कन मानले जाते. तसेच या मधे च’रबीचे प्रमाण कमी प्रमाण असते. त्याच बरोबर श रीरातील हा डे मजबूत ठेवण्यासाठी देखील चि कन उपयुक्त असते. त्यामुळेच आपल्या श रीराला पोषक असणारे सर्व घटक हे आपल्याला चि कन मधूनच मिळत असतात.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.