मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
मर्दानी ताकत वाढवायची असेल तर खा फक्त एक कांदा… १०० पटीने वाढेल स्टॅ’मिना…

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आपल्या मराठी पेज वर तुमचे स्वागत आहे तर आज आपण पाहणार आहोत की बऱ्याच जणांना लैं गिक रोग, स्वप्न दोष, आपल्या जोडीदारा सोबत सं बंध न ठेवण्याची इच्छा, सं भोग करताना शी घ्र पतन, अ’श क्तपणा जाणवणे, का मो त्तेजना न जाणवणे इत्यादी सम’स्या असतात. अशा प्रकारच्या कोणत्याही शा रीरिक समस्या कमी करण्यासाठी पांढरा कांदा हा खूपच फायदेशीर आहे.

मित्रांनो पांढऱ्या कां द्या मध्ये असलेले घटक एका रात्रीत पुरु’षांच्या सर्व लैं गि क समस्या दूर करतात.आपल्या पैकी खुप जण ला’जे मुळे डॉ’क्टर कडे जात नाहीत. किंवा आपल्याला असलेल्या समस्ये बद्दल कोणाशी उघडपणे बोलत सुद्धा नाहीत. तुम्ही सुद्धा अशाच सम’स्येने ग्र स्त असाल तर आताच आपल्या स्वयंपाक घरात जा.आपल्या स्वयंपाक घरात आपल्याला असलेल्या सर्व सम’स्यांवर उपाय लपलेले आहेत.

आपल्याला फक्त त्या उपयां’बद्दल पूर्ण माहिती आवश्यक आहे. मित्रांनो आपण ज्या प्रकारे सर्दी, डो’के दुखी यासाठी घरीच काढा बनवतो अगदी त्याच प्रमाणे आपली काम शक्ती वाढविण्यासाठी घरच्या घरी आपल्या स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेला कांदा वापरू शकतो.

आपण जर १०० ग्राम पांढरा कांदा घेतला तर त्यामध्ये आपल्याला 1.2 ग्राम प्रथिने, ११.१  मिलि ग्राम कार्बो हाय ड्रेट, १५ मिलिग्राम व्हि टॅ मिन, ०.१  ग्राम च रबी, ४६.९ मिलिग्राम कॅल्शि यम, ०.४  ग्राम ख निज, फॉ स्फ रस ५० मिलिग्राम, ०.६ ग्राम फा य बर, लोह ०.७ मिलिग्राम आणि पाणी 86.6 ग्राम इतक्या प्रमाणात आढळतात.

कांद्यात असलेल्या या पोषक त’त्वां मुळे आपल्या वर्षा’नुवर्षे चालत आलेल्या आयुर्वेदात कांद्याला भाजीपाला म्हणून कमी आणि औषधी म्हणून जास्त महत्व दिलं गेलं आहे. पुरुषां मध्ये असलेली वी र्या ची कमी, काम शक्ती, अशक्त पणा, आणि नपु संकत्व इत्यादी समस्या दूर करण्यासाठी कांदा आणि तूप यांचे मिश्रण अत्यंत गुणकारी मानलं जातं. तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या लैं गि क समस्या असतील त्यावर कांदा हे एक अत्यंत प्रभावी आणि सोपा तसेच स्वस्त उपाय आहे.

नपु संकत्व कमी करण्यासाठी फायदेशीर : काही पुरु’षांच्या मध्ये शु क्रा णू ची कमतरता असते. यास काही जण नपु संकत्व सुद्धा मानतात. तुम्हाला सुद्धा अशी समस्या असेल तर आज पासूनच पांढरा कांदा खायला सुरुवात करा.

शु क्रा णू वाढी साठी मधासोबत पांढरा कांदा घ्या. याने खूप फायदा होतो. नपु संक त्व दूर करण्या साठी पांढऱ्या कांद्याचा रस, आल्याचा रस आणि त्यामध्ये मध आणि तूप एकत्र करून तयार झालेलं मिश्रण सतत २q दिवस सकाळी आणि सं’ध्या काळी घ्या. तुमच्या शु क्रा णू मध्ये वाढ होऊन नपु संकत्व दूर व्हायला मदत होईल.

शीघ्र पतन आणि कामो त्तेजना वाढवण्यासाठी : मित्रांनो शीघ्र पतन ची समस्या असेल तर पांढऱ्या कांद्याचा रस घ्या, त्यामध्ये १०० ग्राम ओवा मिक्स करा. हे मिश्रण उन्हामध्ये वाळवा.

उन्हामध्ये वाळल्या नंतर तयार झालेल्या मिश्रणाची बारीक पूड करा. तयार झालेलं चूर्ण दिवसातून ३  वेळा पाच ग्राम तूप आणि साखर पाच ग्राम असं मिक्स करून घ्या.
मित्रांनो हे चूर्ण घेतल्याने सं भोग करताना होणाऱ्या शीघ्र पतना पासून सुटका मिळेल.

याबरोबरच का मो त्ते जना वाढ विण्यासाठी सुद्धा हेच चूर्ण आणि तूप साखर हे मिश्रण आपण सलग २१ दिवस खाऊ शकता. याने बे ड रूम मध्ये तुमची ताकत वाढलेली दिसुन येईल.  मित्रांनो तुम्हाला जर हि  माहिती आवडली असेल तर अवश्य शेयर करा. अजून तुम्हाला जे वाचायला आवडेल ते आम्हाला कमेंट मार्फत नक्कीच कळवा. वरील माहिती हि सर्वसाधारण गृहीतांवर आधारित आहे तरी कोणतेही उपाय करण्याआधी आपण आपल्या डॉ क्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.