मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
रात्री पती पत्नीने न-ग्न झोपण्याचे आरोग्यदायी फायदे..बऱ्याच जोडप्यांना माहिती नाही एकदा नक्कीच वाचा..

नमस्कार मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत की आपल्या आरोग्या साठी नग्न झोपण्याचे किती फायदे हे होत असतात मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहित आहे की झोप आपल्या आ’रो’ग्यासाठी किती महत्वाची आणि फायदेशीर आहे. आपल्याला जर एखाद्या दिवशी आपली झोप निट झाली नाही तर आपला संपूर्ण दिवस खराब जातो.

त्याचबरोबर मित्रानो आपल्याला  कधी-कधी यामुळे आपले डोके देखील दु’खू लागते. तर मित्रांनो प्रत्येकाची झोपण्याची पद्धत ही वेग वेगळी असते. कोणी कपडे घालू झोपतात तर कोणी नाईट ड्रेस घालून.

हे सगळे ठीक आहे मात्र वैवाहिक जो’डप्याने कसे झो’प’ले पाहिजे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. जेणे करून त्यांना या गोष्टीचा जास्त आ’नंद घेता यावा व त्यांचे जीवन सुखी राहील. पण मित्रांनो फार कमी लोकांना माहित आहे की कप’ड्यां’शिवाय झोपणे देखील आपल्यासाठी खूप फायदे शीर आहे. असे मानले जाते की उघडे झोपण्याचे आपल्या आ’रो’ग्या साठी अनेक आ’श्चर्य कारक फायदे आहेत.

त्याच वेळी, हे पुरुष आणि स्त्रि’यां साठी एक विशेष लाभ देखील देतात. तर मित्रांनो कप’ड्यां शिवाय झोपेचे फायदे जाणून घेऊया. कपडे न घालता झो’पल्याने काय फायदे होतात बघा :- सी’डी सीच्या मते, प्रत्येक प्रौ’ढ व्यक्तीने दररोज किमान सात तास झोप घेतली पाहिजे. यापेक्षा कमी झोप घेतल्याने तुमच्या आ’रो’ग्या वर नकारात्मक परिणाम होतो.

याच अ’नुशं’घाने कप’ड्यां शिवाय झोपणे तुमच्या झो’पे साठी फायदे शीर ठरू शकते. कसे ते जाणून घ्या. स्ली’प फा’उंडे शनच्या मते, आपले श-रीर स’र्कॅ’डियन रिदम नुसार चालते. हा रिदम श-रीराच्या गरम आणि थंड होण्यावर अवलंबून असते. तुमच्या झोपेसाठी ६६ ते ७० अंश फॅ’रेन’हाइट तापमान योग्य मानले जाते. त्यामुळे कपड्यां शिवाय झोपल्याने तुमच्या श-रीराचे तापमान कमी होते,

आणि चांगली झोप येते. स्ली’प फाउं डेशन म्हणते की कपड्यां शिवाय झोपल्याने महि’लांना कॅ’न्डि’डा यीस्ट सं’स’र्गा पासून सं’र क्षण मिळू शकते. कारण, हा सं’स’र्ग घट्ट आणि कृत्रि’म अंत’र्व स्त्र प’रिधान केल्या मुळे अपुऱ्या हवेच्या प्रवाहा मुळे होतो. त्यामुळे महिलांना यो’नी’तून खा’ज सुटणे आणि कॅ’न्डि’डा सं’स’र्गामुळे होणाऱ्या वे’दनां’पासून अशा प्रकारे झो’पून सं रक्षण मिळू शकते.

स्ली’प फाउं डेश नच्या मते, न’ग्न झोपणे पु’रुषांच्या आ’रो’ग्या साठी देखील फाय देशीर आहे. कारण अनेक सं शोधनात असे सांगण्यात आले आहे की घट्ट अं’ड’रवे’अर घातल्याने अं’ड’को’षाचे तापमान वाढते, ज्यामुळे शु क्रा णूं ची गुणवत्ता बिघडते. त्याच वेळी, जर अं ड को’षाचे तापमान कमी किंवा सामान्य ठेवले गेले तर ते वी र्या ची गुण’वत्ता आणि प्रमाण सुधारते.

उघडे झोपल्याचे इतर आरो’ग्य फायदे :- चांगली झोप घेतल्याने त्वचाही निरो’गी होते. वजन कमी कर’ण्यास मदत होऊ शकते. जोडी दाराशी सं’बं ध दृढ होतात. तसेच मित्रांनो आपल्याला यामुळे कसलेही इ’न्फे’क्शन होत नाही.

जो’डप्यांना तर याचा खूप लाभ मिळतो. यामुळे दो’घां नाही आनंद घेता येतो. मित्रांनो दिलेली माहिती कोणत्याही वै’द्यकीय सल्ल्याला पर्याय नाही. हे केवळ सामान्य माहितीच्या आधारे दिले आहे.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.