मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
आपल्या पत्नीला मिठीच घेऊन झोपण्याचे जबरदस्त फायदे ? आजच जाणून घ्या..

नमस्कार मित्रांनो आपल्या मराठी पेज वर तुमचे स्वागत आहे तर आज आपण पाहणार आहोत की  तुमच्या प’त्नीला मिठीत घेऊन झोपण्याचे फा’यदे काय आहेत. ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या जोडी दाराला १० सेकंद मिठी मा’रली असता तुम्हाला खूप आरा’म वाटतो. तुम्ही तुमच्या जोडी दाराला फक्त १० सेकंद मिठी मा’रल्याने तुमची रोगप्र’तिकारक श’क्ती वाढते.

तसेच मित्रानो  एवढेच नव्हे तर, तुम्ही मिठी मा’रता त्यावेळी तुमच्या श’रीरात आणि तुमच्या जोडी दाराच्या श’रीरात रोगप्रतिकारक श’क्ती अतिशय मजबूत होते आणि प्रतिकारक श’क्ती वाढते. तुम्ही ज्यावेळी तुमच्या जोडी दारा बरोबर झोपता त्यावेळी दोघांमध्ये प्रेम वाढते.

तसेच त्यांच्या काही चिं’ता, अड’चणी असतात त्या सुद्धा दूर होतात. त्याचबरोबर तुम्ही तुमच्या जोडी दारा बरोबर झोपल्याने तुमचे श’रीरा तील र’क्ताभि’सरण देखील सुरळीत चालू राहते. र’क्ताभिसरण वाढते आणि त्यामुळे श’रीरात ऊर्जा निर्माण होते. तसेच तुमचा मा’नसिक विकास होतो.

तुमची विचार करण्याची आणि लक्षात ठेवण्याची देखील क्ष’मता वाढते.तुम्ही कधी जर तुमच्या जोडीदाराला चिकटून बसला, तसेच जोडीदाराच्या मि’ठीत झोपला तर, तुमच्या मनावरचा आणि श’रीरावरचा ता’ण बाहेर पडतो. त्यामुळे तुम्हाला छान वाटते. तो एक नि’वांत क्षण वाटतो. याशिवाय तुम्ही तुमच्या जोडीदाराबरोबर पूर्णपणे जर झोपला तर तुमचे नैरा’श्य निघून जाते.

तुमच्या नैरा’श्यातून बाहेर पडण्या साठी हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या जोडी दाराबरोबर जास्त वेळ घालवू शकता. तुम्ही ज्यावेळी तुमच्या जोडी दाराच्या मि’ठीत झोपता त्यावेळी तुम्हाला एक प्रेमळ भा’वना जाणवते. त्यामुळे दोघांमध्ये अधिक प्रेम निर्माण होते. त्यामुळे तुम्ही असेच जर जोडीदाराबरोबर झोपत असाल तर, तुमच्या चिं’ता दूर होतात. तुमच्या जोडी दारा बरोबर झोपल्याने तुम्हाला एकटेपणा वाटत नाही. त्यामुळे तुम्ही आनंदी आणि समा’धानी राहता.

हे फा’यदे देखील आहेतच. जे आम्ही तुम्हाला तुमच्या जोडी दाराच्या मिठीत राहिल्याने मिळतात त्याबद्दलचे. पण जोडी दाराबरोबर झोपण्याचे काय फा’यदे आहेत हे आम्ही तुम्हाला या लेखाच्या माध्यमातून सांगणार आहोत. त्याबद्दलची सविस्तर माहिती पुढिलप्रमाणे:

१) अनेक आजारां पासून दूर राहता – तुम्ही तुमच्या जोडीदाराबरोबर जर झोपत असाल तर ही गोष्ट तुमच्या चांगल्या आरोग्यासाठी महत्वाची आहे. ही गोष्ट फा’यद्याची असल्यामुळे ती कशी फा’यदेशी’र आहे ते आपण बघूया. तुम्हाला माहित असेल की, झोप ही प्रत्येक व्यक्तीसाठी खूप महत्त्वाची असते.

पाहायला गेले तर प्रत्येक व्यक्तीला किमान ७ ते ८ तासांची झोप आवश्यक असते. त्यामुळे ही शांत झोप फक्त तुमच्या जोडीदाराच्या बरोबर झोपल्याने मिळते. त्यामुळे तुमचे आरोग्य चांगले राहते.

२) सुरक्षिततेची भावना- तसेच मित्रानो  आपल्या जोडीदारा बरोबर झोपल्याने शां’तता आणि सुर’क्षिततेची जाणीव होते. असे वि’ज्ञानाद्वारे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे तुमच्या श’रीराला आराम मिळतो.

३) रोगप्रतिकारक श’क्ती वाढते – तुम्ही तुमच्या जोडीदाराबरोबर झोपल्याने तुमच्या इ’म्युन सि’स्टीमला चालना मिळते. हे आपल्या मेंदूमध्ये अनेक र’सायने सोडते. त्यामुळे आपल्या श’रीरात मोठ्या प्रमाणात रोग प्र’तिकारक श’क्ती वाढते. त्याच बरोबर संपूर्ण झोप घेतल्याने आपल्या श’रीराला पूर्णवेळ वि’श्रांती मिळते.

४) लवकर झोप लागण्यास मदत – तुम्ही कधी विचार केलाय काय की, ज्यावेळी तुम्ही दिवसभर थकून काम करून घरी येता, काही ता’ण-त’णाव घेऊन घरी येता त्यावेळी तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या बरोबर झोपला तर तुम्हाला थकवा कमी जाणवतो. तुमचा ता’ण देखील कमी होतो. जर तुम्ही त’णाव असताना एकटे झोपला तर तुम्हाला लवकर झोप येत नाही. पण जर जोडीदार बरोबर असेल तर लवकर झोप येते. याचे कारण तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराबरोबर झोपल्याने आनंद मिळतो. त्यामुळे तुम्हाला लवकर झोप येते.

५) चिं’ता कमी करण्यास मदत होते – तुम्ही जर चिं’तेत असाल तर तुम्हाला झोप लागण्यास त्रास होतो. अनेकवेळा यामुळे लोकांना रात्रभर झोप लागत नाही. तुमच्या जोडीदाराबरोबर झोपल्याने तुम्हाला मान’सिकदृष्ट्या फा’यदा होतो. एकमेकांच्या स्पर्शाने तुमचे श’रीर आणि मन हे दोन्ही शांत होतात. यामुळे तुमचा त’णाव आणि भीती आपोआप दूर होते.

६) नै’सर्गिक वे’दना निवारक म्हणून कार्य करते – तुम्ही तुमच्या जोडीदाराबरोबर झोपल्याने तुमच्या मेंदू मधील अनेक रसायने बाहेर पडतात. या रसायनांमुळे अनेक वे’दनांपासून मुक्त होण्यासाठी मदत होते. त्यामुळे श’रीराला आराम मिळतो. एक संशो’धनानुसार असे म्हटले गेले आहे की, एकट्या झोपणाऱ्या लोकांपेक्षा एखाद्या सोबत झोपणाऱ्या लोकांचे आयुष्य जास्त असते. तसेच असे लोक एक निरोगी आयुष्य जगतात.

जर का तुम्हाला नि’द्राना’शाची सम’स्या असेल तर, तुम्ही कोणासोबत तरी झोपल्याने ही सम’स्या दूर होऊ शकते. जोडीदारा बरोबर झोपल्याने असे फा’यदे होतात हे तुम्ही कधी ऐकले देखील नसतील. पण एक सं’शोधना नुसार असे म्हटले गेले आहे की, जर तुम्ही एखाद्याला फक्त १० सेकंद मिठी मा’रली तर, तुमच्या श’रीरात रोगप्रतिकारक श’क्ती वाढते.

म्हणूनच तुम्ही झोपताना तुमच्या जोडीदाराला मिठी मा’रून झोपा. जोडीदाराबरोबर झोपल्याने तुमचा मा’नसिक ता’ण-त’णाव दूर होतोच पण शा’रीरिक थकवा देखील कमी होतो. यामुळे तुम्हाला कधी एक’टेपणा वाटत नाही. तसेच काही चिं’ता असतील, काही अ’डचणी असतील तर त्या सुद्धा दूर होतील.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.