मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
पुरुषाने किंवा स्त्रीने विवाहानंतर विवाहबाह्य सं-बंध ठेवणे बरोबर आहे की चुकीचे ? होईल ही शिक्षा जाणून आश्चर्यचकित व्हाल..

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आज आपण जाणून घेणार आहोत की जर समजा एखादी स्त्री विवाहित स्त्री  दुसऱ्या अन्य व्यक्तीबरोबर म्हणजेच पर पुरुषाबरोबर जर लिव इन मध्ये राहत असेल तर तो गुनाह आहे का किंव्हा मंग एकादी विवाहित स्त्री अन्य दुसऱ्या बाहेच्या कोणत्याही पुरुषाशी शारीरिक सं-बंध जर बनवीत असेल तर तो अपराध आहे की नाही.

तसेच एखादा पुरूष एखादी विवाहित स्त्री-शी सहमताने शारी-रिक सं-बंध ठेवत असेल किंवा बाहेरच्या पुरुषाशी  फि-जि-कल होत असेल तर तो गुनाह आहे का आणि अश्या पुरुषा बद्दल विवाहबाह्य किंव्हा व्या-भिचारी अंतर्गत  कुठलाही गुनाह  किंवा खटला हा दाखल केला जाऊ शकतो का या आणि अशा विवाहबाह्य  सं-बंधित कायदा विषयी या बद्दल चर्चा आपण करणार आहोत.

तर मित्रांनो वर्ष २०१८ पूर्वी इंडियन पिनल कोड ४९७ अनुसार म्हणजेच भारतीय दंड विधानातील क्रम ४९७ अनुसार जर समजा एखादी स्त्री तिच्या नवऱ्याच्या अनुमती शिवाय म्हणजेच नवऱ्याला चोरून जर समजा एखाद्या बाहेरच्या  पुरुषाशी लिव्ह इन मध्ये राहत असेल किंव्हा त्या पु-रुषाशी शा-री-रिक सं-बंध जर ठेवत असेल आणि जर समजा तिच्या पतीला हे कळाले.

त्यांनी जर त्यावरती अक्षेप घेतला तर त्या स्त्रीचा पती त्या पर पुरुषा वर्ती खटला हा दाखल करू शकत होता आणि जर समजा तो जर गुनाह  जर सिद्ध झाला तर  त्या पुरुषाला पाच वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा मग या दोन्ही शिक्षा या होत होत्या जी स्त्री अशे  लैं-गि-क सं-बंध ठेवत  होती तिला दोषी मानत नव्हते व  कुठलीही शिक्षा ही होत नव्हती आणि यांचे सं-बंधानवर्ती अक्षेप घेण्याचा अधिकार हा क्रम  ४९७ नुसार फक्त  आणि फक्त त्या स्त्रीच्या पतीलाच होता इतर कुठल्याही नातेवाईक त्या परपुरुषा वर्ती अशाप्रकारचा अक्षेप करू शकत नव्हते त्याच  प्रमाणे हे जे क्रम ४९७ होते ते विधवा स्त्रिया वेश्या आणि अविवाहित स्त्रियांवरती लागू  होते नव्हते

अशा बरेच काही बाबी या कलमाअंतर्गत होत्या परंतु मित्रांनो आपण त्याबद्दल जास्त खोलवर जाणार नाही जास्त चर्चा करणार नाही कारण की मित्रांनो सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्ये या जवळजवळ दीडशे वर्ष जुन्या लग्नानंतरचे सं-बंधांना गुनाह  ठरवणाऱ्या क्रमांक ४९७ ला रद्द केले आहे व विवाह-बाह्य सं-बंधांचा हा कायदा असंवैधानिक असल्याचा घोषित केलेला आहे

तरी आता मित्रांनो जर एखादी विवाहित स्त्री जर तिची  सहमतीने जर एखाद्या पर पुरुषाबरोबर विवाहबाह्य सं-बंध जर ठेवत असेल तर अशा सं-बंधांना गुनाह म्हणू शकत नाही त्या स्त्रीचा पती ज्या परपुरुषाबरोबर त्याची पत्नीचे सं-बंध आहे अशा पर पुरुषा वर्ती  कुठल्याही प्रकारचा खटला किंवा गुनाह दाखल करू शकत नाही.

हो परंतु या आधारावर तो  गुनाह आपल्या पत्नीवर दाखल करून घटस्फोट मात्र घेऊ शकतो त्याचबरोबर मित्रांनो जर समजा या विवाहबाह्य सं-बंधांमुळे पाटनर ने जर  समजा आत्म-ह-त्या केली तर  आत्म-ह-त्येस प्रवृत्त करण्याचा गुनाह मात्र दाखल करून त्यानुसार खटला चालविला जाऊ शकतो

तरी मित्रांनो लक्षात घ्या  २०१८ मध्ये क्रम ४९७ सु-प्रीम को-र्टाने डिलीट केले असून सु-प्रीम को-र्टा ने म्हटले आहे की जर समजा एखाद्या पती दुसऱ्या स्त्री बरोबर फि-जि-क-ल किंवा शा-री-रिक सं-बंध बनवू शकतो तर पत्नीही दुसऱ्या पर-पुरू-षाशी फि-जि-कल होऊ शकते किंवा शा-री-रिक सं-बं-ध ठेवू शकते दोघांनाही समान दर्जा देण्यासाठी क्रम ४९७ ला अ-संविधानिक ठरवून रद्द केलेले आहे तर मित्रांनो लक्षात घ्या.

तसेच  जर एखादी विवाहित स्त्री विवाहित महिला एखाद्या पर पुरुषाशी फि-जिक-ल होत असेल किंव्हा शारीरिक सं-बंध जर ठेवत असेल तर तो गुनाह नाही आहे आणि त्या व्यक्तीवर ही हा कुठल्याही प्रकारचा गुनाह किंव्हा खटला  दाखल होऊ शकत नाही जी व्यक्ती अशा स्त्री शी फि-जिक-ल किंवा शारी-रिक सं-बंध ठेवत असेल म्हणजे मित्रांनो एखादी विवाहित स्त्री किंवा विवाहित पुरुष विवा-ह-बाह्य सं-बंध जर ठेवत असेल तर तो मित्रांनो गुनाह नाही.

तुम्हाला या याआधी हि माहिती माहित होती का तुम्हाला हि माहिती कशी वाटली हे नक्की आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.