मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
रागीट लोकांची लै गि क भूक जास्त असते का?…जाणून घ्या कोणत्या पुरुषांमध्ये आणि महिलांमध्ये लै गिं क भूक अधिक असते..

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आज आपण पाहणार आहोत की माणसाला राग का येतो ? अर्थात एखादी गोष्ट त्याच्या म नाविरुद्ध होते म्हणून. त्याचा राग हा कायम स्वरूपी नसतो तर ती एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते. एखादी गोष्ट सतत त्याच्या मनाविरुद्ध घडली किंवा अनेक गोष्टी त्याच्या मनाविरुद्ध घडू लागल्या तर मात्र त्याची चिडचिड वाढते आणि त्याचा स्वभाव चिडचिडा होतो.

मित्रांनो आपल्या रागाला कारणीभूत ठरणाऱ्या या अनेक गोष्टी असू शकतात, कधी कधी आपल्या जवळच्या लोकांचे आपल्या मनाविरुद्ध वागणे देखील आपल्या रा गाचे कारण असू शकते. समोरचा जेंव्हा आपल्या अपेक्षे प्रमाणे वागत नाही, तेंव्हा आपण चिडचिड करू लागतो. म्हणजेच काय तर जेंव्हा परिस्थिती वर आपले नियंत्रण नसते आणि जे घडत आहे ते स्वीकारण्याची आपली तयारी नसते.

म्हणूनच आपल्याला त्या वेळी राग येतो. आपला राग हे आपण परिस्थिती समोर हतबल असण्याचे प्रतिक म्हणावे लागेल. जेव्हा रागाचा पारा खूप चढतो तेंव्हा तो राग शांत करण्यासाठी आपण अनेक मार्ग शोधत असतो. जसे कि, वेळ जाऊ देणे, शांत राहणे, मनातल्या मनात पाढे म्हणणे, मन दुसऱ्या गोष्टीत वळवणे इ. चिडलेल्या व्यक्तीला त्याक्षणी समजून घेतले तर त्याचा रा ग लवकर शांत होऊ शकतो.

शक्य तेंव्हा त्याच्या म नाप्रमाणे वागून त्याच्या रा गावरती नियंत्रण मिळवणे त्याला शक्य होऊ शकते. रा ग शांत करण्यासाठी आपल्या जवळची व्यक्ती आपल्या सोबत असल्याचा देखील फा यदा होऊ शकतो कोणतीही परीस्थीती येउ देत मी सोबत आहे, हा दिलासा मनस्थिती सुधारण्यास मदत करतो. आल्या मित्र मै त्रि णीं सोबत गप्पागोष्टी, कधी छोटी सहल यामुळे सुद्धा रा ग, चीडचीडेपणा कमी होतो.

आपल्या जोडीदाराचे सोबत असणे, त्याच्या खांद्यावर डोक्रे ठेवून आपली सर्व हतबलता विसरून त्याच्यासोबत वेळ घालवता येणे हे सुद्धा खूप दिलासादायक असते. या सगळ्या उपायांबरोबरच रा ग आला असताना जर माणसाला लै गि क सुख मिळाले तरी तो शांत होतो. त्याच्या संपूर्ण श रीर आणि मनावरचा ता ण हलका होतो. कारण तेंव्हा आपल्या प्रेमाची, हक्काची व्यक्ती आपल्या सोबत असते. तिच्याकडून मिळणारे प्रेम, आपुलकी आपला ता ण कमी करणारे ठरू शकते.

त्या व्यक्तीची साथ आणि लैं गि क सुख मिळाले तर कोणतेही मोठे दुःख, ता ण कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे आपली चिडचिड पण कमी होते. त्यामुळे सतत चि डचि ड करणाऱ्या माणसांचा रा ग शांत करण्याचा एक मार्ग म्हणजे लैं गि क सुख. काही लोकांना सतत डोक्याचे आणि में दूचे काम करावे लागते, तर काहीजण प्रचंड मेहनतीचे आणि शारी रिक कष्टाचे काम करत असतात.

त्यामुळे त्यांना सतत मा नसिक शा री रिक कष्ट करावे लागत असतात त्यातून त्यांची एकाग्रता कमी होते, थकवा येतो, निरुस्ताही वाटू लागते अश्यावेळी सुद्धा लैं गि क सं बध त्यांना री लॅ क्स आणि शांत करत असतात. कारण त्यांना चि डचि ड, त णाव सागणे विसरून नवीन उस्ताह आणि आनद देणारी चे तना जगवण्यास मदत होते. सतत चि डचि ड करणरी, राग रा ग करणारी व्यक्ती लहानपणापासून ज्या वातावरणात राहिली.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.