मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
रक्तातील कोलेस्ट्रोल तसेच पोटावरील चरबी २ दिवसात कमी होऊन फरक जाणवेल फक्त रोज चहात हि २ पाने टाका..

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो तर आज आपण पाहणार आहोत की कश्या प्रकारे आपण घरगुती उपायांनी आपल्या पोटा वरील चरबी तसेच र’क्तातील को’ले स्ट्रोल कश्याप्रकारे कमी करता येईल तर मित्रांनो तुम्ही बनवत असलेल्या चहामध्ये तुमच्या घराच्या शेजारच्या वनस्पतीची ही २ पान वापरा वजन तुमचं एकदम फास्टरीतीनं कमी होईल. वजन तुमचं नियंत्रणामध्ये राहील.

तर शिवाय डाय’बि टीस, अ’ल्झायमर, केसांच्या समस्या म’धुमेह, शरीरामध्ये कोले’स्ट्रॉ ल वाढलेले असेल तर ते पूर्णपणे निघून जाईल. र’क्तदाब तुमचं व्यवस्थित होईल म्हणजेच बीपीचे समस्या तुमची निघून जाईल. हृ’दय विकाराने ब्रे’न स्टो’कचा धोका तुम्हाला कधीही राहणार नाही.

शिवाय सर्दी, खोकला आणि छा’ती मध्ये कफ झालेला असेल, घशामध्ये खवखव झालेले असेल तर कुठल्याही गोळ्या औषध घ्यायची गरज नाही फक्त दोन वेळेस जर तुम्ही हा चहा घेतला तरी तुमची सर्दी, खोकला आणि घशामध्ये खवखव, छातीतला कफ पूर्णपणे निघून जाईल. यासाठी आपल्याला फक्त दोन घटक लागणार आहे जी आपल्याला सह जरीत्या उपलब्ध होतात. वजन कमी करण्यासाठी किंवा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ग्रीन टी बरेच जण वापरत.

त्याचा चांगला परिणाम सुद्धा जाणवतो. कारण ग्री’न टी ही मे’टाबॉ लिज्मचा रेट चांगल्यारीतीने वाढवते. ज्यामुळे वजन सुद्धा कमी होतं शिवाय कॅ’न्सर सारख्या समस्या सुद्धा ग्री’न टीने निघून जातात. ग्रीन टी ही आयु र्वेदामध्ये अत्यंत चांगला घटक आहे. फिटनेससाठी, वजन कमी करण्यासाठी नि’यं त्रणात ठेवण्या साठी, कारण या ग्रीन टीमध्ये अँ’टि ऑ क्सिडंट असतात, पोलो फेरल्स असतात.

ज्यामुळे आपल्याला त्याचे चांगले परिणाम जाणवतात. परंतु या ग्रीन टीमध्ये जर आपण घराशेजारचे हे 2 पान वापरले तर याचा जो परिणाम आहे तो अनेक पटीने वाढतो.हा उपाय या पद्धतीने त्याचा वापर के’ल्या मुळे त्याचा जो परिणाम आहे तो आपल्याला चांगला मिळालेला आहे. वजन कमी करण्यासाठी पचनशक्ती वाढवण्यासाठी बीपी, रक्तदाब, को’ले स्ट्रॉल कमी करण्यासाठी या पानाचा वापर केल्याने कमी होतो.

ही जी पान आहेत ती आहेत पेरूची पान. पेरूची जी पान असतात, पेरू तर तसा आ’यु र्वेदामध्ये अत्यंत महत्वाचे फळ आहे. पेरूच्या फळापेक्षा पेरूची जी पान असतात ती अनेक पटीने फायदेशीर असतात. यांच्यामध्ये अँटी मायक्रोबियल, अँटि ऑ क्सिडेंट असतात. अँटी ऑ’क्सि डेंट असल्यामुळे खराब त्वचा दुरुस्त करण्याची क्षमता असते.

त्यांच्यामध्ये पोटॅशियम आहे फॉलिक ऍसिड, कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी घटक याच्यामध्ये आहे आणि या पेरूच्या पानामुळं तुमचं ब्ल’ड स’र्क्यु लेशन सुद्धा चांगलं होतं. हृ’दय विकाराचा धोका राहत नाही, ब्रेन स्टो’कचा धोका राहत नाही. अशीही पेरूची पान जर आपण ग्रीन टीमध्ये टाकून जर आपण पिलो तर वजन सुद्धा इतक्या फास्टरीतीने कमी होतय, आणि विशेषत: बेलीफॅट म्हणजे पोटावरची चरबी आहे ती खूप फास्टरीतीने याने कमी होते.

तर बनवायच अस आहे की, ग्रीन टी तुम्ही कु’ठल्याही प्रकारचे घेत असेल किंवा वापरत असाल तर ती ग्रीन टी आपल्याला घ्यायची आहे.साधारणतः तुम्ही एक कप ग्रीन टी पीत असाल तर आपल्याला दोन कप पाणी वापरायच आहे. दोन कप पाण्या मध्ये सुरुवातीला आपल्याला ग्री’न टी त्याच्यामध्ये टाकायची आहे. ग्रीन टी चांगल्यारीतीने उकळून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये पेरूची जी पान आहेत ती स्व’च्छ धुवून घ्यायचं आहे. पेरूच्या पानावर बरीच धूळ बसलेली असते.

म्हणून आपल्याला स्वच्छ पाण्याने धु’ऊन घ्यायचे आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला ते कट करून त्या ग्रीन टीमध्ये टाकायचे आहे. ग्रीन ती बनवत असताना त्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही प्रकारचे साखर, गूळ वगैरे काही वापरत नाही हे तुम्हाला माहिती असेल आणि या मध्ये सुद्धा आपल्याला तसं काय वापरायचं नाही.

फक्त ही जी पेरूची पान आहे ती आपल्या खूप कवळीपण वापरायची नाहीत आणि खूप जुनी झालेली पान सुद्धा वापरायचं नाही. मध्यम स्वरूपाची पान आपल्याला घ्यायची आहेत. आणि या पाण्याचा कलर बदलेपर्यंत साधारणत: दोन-तीन मिनिट आपल्याला ते उकळून घ्यायच आहे.

साधारणत: दोन कप पाणी आपण वापरलो होतो ते एक कप होईपर्यंत ते आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे गाळून आपल्याला जशा पध्दतीने आपण चहा पितो त्या पद्धतीने प्यायचं आहे. हे पिण्यासाठी तुम्ही सकाळी उपाशीपोटी सुद्धा पिऊ शकता किंवा जेवण झाल्यानंतर पंधरा ते वीस मिनिटांनी सुद्धा हे तुम्ही पाहू शकता.

जेंव्हा तुम्हाला शक्य आहे तुम्ही हे घेऊ शकता आणि दिवसातून दोन वेळेस आपल्याला घ्यायचं आहे. वजन तुमचं इतक्या फास्टरीतीने कमी होईल की, पोटावरची चरबी आहे बेलीफॅट आहे ती इतक्या फा’स्ट’रीतीने कमी होईल की, प्रत्येकजण तुम्हाला विचारला येईल की तुम्ही काय केलेल आहे. इतका हा जबर दस्त रिझल्ट मिळतो.

या उपायाने तुमचं फक्त वजन कमी होणार नाही तर मधु मेहाची गोळी बंद होईल, को’लेस्ट्रॉल तुमचं एकदम कमी होऊन जाईल, र’क्तदाब नियंत्रणातमध्ये येईल. तर मित्रांनो कोणतेही उपाय करण्याआधी आपण आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नकीच घ्यावा आणि वरील माहिती कशी वाटली हे आम्हाला खाली कॉमेंट मध्ये नक्की कळवा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.