मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
रात्री आपल्या पत्नीला बे’डरूम मध्ये खुश ठेवायचे असेल तर या ३ गोष्टीचे सेवन तुम्ही नक्कीच करा..

नमस्कार मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत की सुखी वै’वाहिक जीवनात चांगले लैं-गि क जीवन असणे खूप महत्त्वाचे आहे. जेव्हा पती-प’त्नी मध्ये प्रेमाचा स्व’भाव असतो, तेव्हा त्यांचे जीवन आनंदी आणि सुखी होते. यामुळे जो’डप्यां मधील असणारा ता’ण त’णाव निघून जातो. तसेच त्यांचे आरो’ग्य देखील चांगले राहते. पण काही वेळा वेळेनुसार किंवा काही आ’जारा मुळे लैं-गि क जीवनही कमकु’वत होऊ लागते.

तसेच मित्रांनो  काहीवेळा हे आपली आळशी जीवन’शैली आणि चुकीच्या खा’ण्याच्या सवयीं’मुळे होते. अशा प’रि स्थितीत आज आम्ही तुम्हाला असे ३ सुपर फूड खायला सांगणार आहोत जे तुमचे से क्स लाईफ वाढवतील. यामुळे तुमच्या मधील ता’कद, उत्साह पूर्ण पणे जोमाने वाढेल. मित्रांनो, जर तुम्ही किंवा तुमचा जोडी’दार अं’थ रुणावर अश’क्त झाला असेल तर काळजी करू नका.

तर आज पासूनच हे ३ पदार्थ खाण्यास सुरुवात करा. या तीन गो’ष्टींचे सेवन केल्याने तुम्हाला तुमच्या लैं-गि क जीवनात क मालीची सु’धारणा दिसून येईल. तुमची प’त्नी तुम्हाला क धीही कंटा’ळ णार नाही. तिला पुन्हा पुन्हा तुमच्या जवळ यायची इ’च्छा होईल. तुम्हाला एक क्ष’णही दूर जाऊ देणार नाही.

या गोष्टी खा ल्ल्याने आपली  से-क्स पॉ व र वाढते :- से-क्स पॉ व र वाढवण्या साठी,बाजारात अनेक गोळ्या उपलब्ध असल्या तरी या गो’ळ्यांचे काही दु’ष्प रिणाम देखील आहेत. दुसरीकडे, नैस’र्गि करित्या लैं-गिक शक्ती वाढवण्या बद्दल वेग वेगळे उपाय आहेत. तसे, वाचनाच्या लहरीप णातही आपण काहीतरी मनाने कोणत्याही गोळ्या खातो.

उलट त्यांच्या औ’षधां मुळे तुम्हाला को णतीही प्रतिक्रिया येऊ शकते. त्यामुळे जर तुम्हाला तुमची लैं-गि क क्ष’मता नैसर्गि करित्या वाढवायची असेल तर या ३ गोष्टींचे सेवन सुरू करा. यामुळे तुम्हाला नक्की फरक दिसून येईल.

१) डाळिंब :- लाल-लाल दाणे असलेले डाळिंब हे से क्स पॉ’वर वाढवण्यासाठी सर्वोत्तम फळ मानले जाते. विशेषतः डाळिंबाचा रस प्यायल्यास मूड एकदम फ्रेश होतो. श-रीरात ताकद येते. मित्रांनो जर तुम्ही ज्यूस नाही पिले आणि फक्त असेच डाळिंब खाल्ले, तरीही ते खूप फायदेशीर आहे. हे खाल्ल्याने र’क्त प्रवाह तर सुधारतोच पण टे’स्टो स्टे’रॉनची पातळीही वाढते. टे’स्टो स्टे’रॉनची पातळी वाढल्याने तुमची से क्स पॉ’वर आपोआप वाढते.

२) चॉकलेट :-मित्रांनो  चॉकलेट खाल्ल्याने लैं-गिक क्षमता देखील सुधारली जाऊ शकते, हे काही लोकांना माहीत आहे पण बऱ्याच लोकांना याचे फायदे माहित नाहीत. हे खाल्ल्याने सेरोटो’निन हा’र्मोन वाढतो ज्यामुळे तुमचा मू’ड फ्रेश होतो. याशिवाय यामध्ये फिना’इल थिला माइन आढळते, जे लैं-गि क क्षमते’साठी चांगले मानले जाते. तर मित्रांनो आजपासूनच या पदार्थांचे सेवन करायला चालू करा. याचा तुम्हा दोघांनाही फायदा होऊ शकतो.

३) पालक भाज्या  :- भाज्यांबद्दल बोलायचे झाले तर पालक खाल्ल्याने तुमची लैं-गि क क्षमता वाढू शकते. वास्तविक, पालक मध्ये भरपूर मॅ’ग्ने शियम असते जे टे’स्टो स्टे’रॉनची पातळी वाढवण्याचे काम करते. पालकची भाजी खा’ण्या व्यतिरिक्त तुम्ही ती कच्च्या सॅलडच्या स्वरूपातही देखील खाऊ शकता. याशिवाय पालकचा सूप आणि ज्यूसही करून पिऊ शकतो.

तर मित्रांनो वरील माहिती हि सर्व साधारण गृ’हीतांवर आधारित आहे तरी कोणतेही उपाय करण्याआधी आपल आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा आणि वरील माहित हि आपल्यास कशी वाटली हे आम्हाला खाली कॉमेंट मध्ये नक्की  कळवा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.