मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
स्त्रियांच्या या ५ कामांमुळे घरी येते श्रीमंती.. म्हणून प्रत्येक स्त्रीने आपल्या नवऱ्यासोबत हे कार्य करायलाच हवे..

मित्रांनो, असे म्हणतात की लग्नानंतर मुलीचे भाग्य आणी भविष्य हे तिच्या पतीसोबत जोडले जाते. आणी ते खरेही आहे. म्हणजेच लग्नानंतर पत्नी जे काही चांगले वाईट कार्य करते त्याचा चांगला व वाईट प्रभाव तिच्या पतीच्या जीवनावर पडत असतो. म्हणून पत्नीने नेहमी आपल्या पतीसोबत हे कार्य करायलाच हवे. कारण लग्न हे एक असे बंधन आहे ज्यामुळे २ व्यक्ती एकत्र येतात.

आणी त्यांचे जीवन एकमेकांशी जोडले जाते. यामुळे एकमेकांच्या चांगल्या व वाईट गोष्टींचा प्रभाव एकमेकांवर पडणारच. काही स्त्रिया अशा असतात की, लग्नानंतर त्या आपल्या पतीचे जीवन आनंदाने भरून देतात तर काही स्त्रिया अशा असतात की, त्यांच्या येण्याने त्यांच्या पतीचे आयुष्य दु:खमय होऊन जाते. ज्या स्त्रिया आपल्या पतीच्या आयुष्यात आनंद व,

सुख देत असतात त्यांना भाग्यशाली म्हटले जाते. ज्याप्रमाने या सृष्टीत गुणवान स्त्रिया आहेत ज्या आपल्या पतीचे जीवन सुखी व समृद्ध करतात. त्याचप्रमाणे अवगुणी स्त्रिया देखील आहेत ज्यांच्यामुळे त्यांच्या पतीला दु:ख, कष्ट व पीडाच मिळते. काही स्त्रिया अशाही असतात की लग्नानंतर आपल्या पतीचे संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकतात आणी,

त्याला लंकाचा राजा म्हणजेच भिका’ऱ्याला ही राजा बनवून टाकतात. मित्रांनो आज याबद्द्लच पाहणार आहोत की, स्त्रियांमध्ये असे कोणते गुण असतात जे आपल्या पतीला राजा बनवू शकतात. ज्या पुरूषांना अशा गुणांच्या स्त्रिया मिळतात त्यांना जीवनात जास्त कष्ट घ्यावे लागत नाही. जर तुमच्या पत्नी मध्ये देखील हे गुण असतील तर तुमचेही भाग्य उजळून निघेल.

तर मित्रांनो चला पाहूयात कोणते आहेत हे गुण. जी स्त्री धार्मिक असते व मनोभावे आणी श्रद्धापूर्वक भगवंतांचे पूजन करते अशा स्त्रीचा पती नेहमी धनवानच असतो. तसेही भगवंताचे मनोभावे पूजन केले तर त्या घरात देवी लक्ष्मीचे सदा वास्तव्य असते. याचबरोबर घरातील वातावरणही प्रसन्न राहते. आचार्य चाणक्य असे म्हणतात की,

जी स्त्री आपल्या घराकडे व्यवस्थित लक्ष देते आणी घरातील काम शांततेने आणी मन लावून करते त्या स्त्रीचा पती नेहमीच सुखी आणी समाधानी असतो. जी स्त्री दारात आलेल्या याचकाला कधीही परत पाठवत नाही काही ना काही दान करत राहते त्या स्त्रीचे घर हे नेहमी धनधान्याने भरलेले असते. कारण जर एखाद्या गरीबाला दान केले तर,

भगवंत आपल्यावर प्रसन्न होतात व स्वतःहून आपली झोळी भरतात. त्यांच्या घरी दारिद्रय कधीच फिरकत नाही. आणी अशा स्त्रीच्या पतीला नेहमीच धनलाभ होत राहतो. हे आहेत ते गुण. जर हे गुण तुमच्या पत्नीमध्ये असतील तर तुमचेही नशीब उजळून निघेल.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.