मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
स्वतः च्या प्रियसेसाठी चक्क आपल्याच मित्राचा प्रायव्हेट पार्ट कापून टाकला..आणि मग नंतर झाले असे काही..

नमस्कार मित्रांनो ब ह राइ चमध्ये चक्क आपल्या  प्रे य सी च्या अ फे अ रमध्ये एका व्यक्तीने आपल्याच मित्रांचा प्रा य व्हे ट पा र्ट हा कापून टाकला. लोकांनी या घटनेची माहिती पो लि सांना दिली. पो लि सां नी त्याला स्थानिक रु ग्णा लयात दाखल केले. तेथून त्यांना जि ल्हा रु ग्णा लयात रे फर करण्यात आले आहे पण नेमके हे झालेच कशावरून हे आपण पाहून घेऊ.

मित्रांनो  योगेंद्र मिश्रा राहणार बहराइच तर यू पी च्या ब हरा इचमध्ये प्रे म प्रकरणातून मित्राने आपल्याच मित्राचा प्रा य व्हे ट पा र्ट कापला आहे. घटनेनंतर तो ति ला सोडून घटनास्थळावरून पळून गेला. आजूबाजूच्या लोकांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली, त्यानंतर पोलिसांनी पी डि ता ला रु ग्णा लयात दाखल केले. प्रकरण बहराइचमधील जा र वा ल रोड पो लीस स्टे शन ह द्दीतील आहे.

जिथे मित्राने मित्राचा प्रा य व्हे ट पा र्ट का पला आणि त्याला जंगलात म र ण्यासाठी सोडून प ळून गेला. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून त्यांना स्थानिक सी ए च सी मु स्त फाबा द येथे नेले. मिळलेल्या माहितीनुसार, नईम अहमद (३०) हा त्याचा मित्र सुलेमान रा. पबना पोलीस स्टेशन कैसरगंजचा मित्र आहे.

काही कामानिमित्त जारवल रोड पोलीस स्टेशन अंतर्गत विकास ब्लॉ क जारवाल आले. दोघांनी दा रू प्या य ली होती  आणि यादरम्यान काही कारणावरून आपापसात वाद झाला. या वादात सुलेमानने धारदार ब्लेडने नईम अहमदचा प्रा य व्हे ट पा र्ट कापून तेथून पळ काढला. पोलिसांनी सी ए च सीमध्ये दाखल केले, जिल्हा रुग्णालयात रेफर केले.

नईम जखमी अ व स्थेत त्र स्त असल्याचे पाहून स्थानिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. घटनास्थळी पोहोचलेले चौ कीचे प्रभारी जारवाल शिवनाथ गु प्ता यांनी पीडितेला सीएचसी मुस्तफा बाद येथे नेले. तेथे परिस्थितीचे गां भीर्य लक्षात घेऊन डॉक्टरांनी त्यांना जिल्हा रुग्णालयात रे फर केले. त्याचवेळी चौकीचे प्रभारी शिवनाथ गुप्ता यांनी सांगितले की, आरोपी सुलेमानला अटक करण्यात आली आहे.

जखमी नईमच्या कु टुं बीयांकडून अ द्याप कोणतीही त क्रार आलेली नाही. तह री र मिळाल्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्याचवेळी प्रे म प्र क र णातून ही घटना घड ल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. सध्या हे प्र करण पी डिते च्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून की पी डि ते च्या ज बा नीवरून स्पष्ट होईल.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.